Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।

Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।


मैले कुन भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गर्न सक्छु?

भियतनामका लागि उपलब्ध भुक्तानी विधिहरूको एक अद्वितीय सूची छ:

 • Vietcombank
 • Vietinbank
 • MoMo
 • भियतनाम QR
 • Techcombank
 • ACB
 • Eximbank भियतनाम
 • डोङ्गा बैंक
 • Sacombank
 • बैंक कार्डहरू
 • उत्तम पैसा
 • चीन UnionPay
 • नेटेलर
 • AstroPay कार्ड
 • Skrill
 • लुनु
 • बिटकोइन
 • ETH
 • टिथर


म कसरी जम्मा गर्न सक्छु


डेस्कटप प्रयोग गरेर जम्मा गर्नुहोस्

"भुक्तानी" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
निक्षेप पृष्ठमा जानुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
भुक्तानी विधि चयन गर्नुहोस् र आफ्नो जम्मा रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्। न्यूनतम जम्मा रकम मात्र $10/€10 हो। यद्यपि, यो विभिन्न देशहरूमा फरक हुन सक्छ।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
प्रणालीले तपाईंलाई जम्मा बोनस प्रस्ताव गर्न सक्छ, जम्मा बढाउन बोनसको फाइदा लिनुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ बैंक कार्डको साथ माथि उठ्नुहुन्छ भने, तपाइँ भविष्यमा एक-क्लिक जम्मा गर्न आफ्नो कार्ड विवरणहरू भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
"भुक्तानी..." निलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
कार्ड डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस् र "भुक्तानी" मा क्लिक गर्नुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
अब तपाईं वास्तविक खाता मा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।

मोबाइल उपकरण प्रयोग गरेर जम्मा गर्नुहोस्

"निक्षेप" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
भुक्तानी विधि चयन गर्नुहोस् र आफ्नो जम्मा रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्। न्यूनतम जम्मा रकम मात्र $10/€10 हो। यद्यपि, यो विभिन्न देशहरूमा फरक हुन सक्छ।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
प्रणालीले तपाईंलाई जम्मा बोनस प्रस्ताव गर्न सक्छ, जम्मा बढाउन बोनसको फाइदा लिनुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ बैंक कार्डको साथ माथि उठ्नुहुन्छ भने, तपाइँ भविष्यमा एक-क्लिक जम्मा गर्न आफ्नो कार्ड विवरणहरू भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
"भुक्तानी ..." क्लिक गर्नुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
कार्ड डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस् र "भुक्तानी" हरियो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
अब तपाईं वास्तविक खाता मा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ।
Olymp Trade मा बैंक कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, चाइना युनियनपे), इन्टरनेट बैंकिङ (भियतनाम, भियतनाम बैंक, टेककम बैंक, ACB, एक्जिमबैंक, डोन्गा बैंक, साकोमबैंक), ई-भुक्तानीहरू र भियतनाममा क्रिप्टोकरन्सी मार्फत पैसा जम्मा गर्नुहोस्।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)


कोष कहिले जम्मा हुनेछ?

कोषहरू सामान्यतया ट्रेडिंग खाताहरूमा छिटो जम्मा हुन्छन्, तर कहिलेकाहीं यसले 2 देखि 5 व्यापार दिनहरू लिन सक्छ (तपाईंको भुक्तानी प्रदायकमा निर्भर गर्दछ।)

यदि तपाईंले जम्मा गरेपछि तपाईंको खातामा पैसा जम्मा गरिएको छैन भने, कृपया 1 को लागि पर्खनुहोस्। घण्टा। यदि 1 घण्टा पछि पनि पैसा छैन भने, कृपया पर्खनुहोस् र फेरि जाँच गर्नुहोस्।

मैले रकम स्थानान्तरण गरें, तर ती मेरो खातामा जम्मा भएनन्

सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पक्षबाट लेनदेन पूरा भएको छ।

यदि कोष स्थानान्तरण तपाईंको पक्षबाट सफल भयो, तर रकम तपाईंको खातामा अझै जम्मा भएको छैन भने, कृपया च्याट, इमेल, वा हटलाइन मार्फत हाम्रो समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंले "मद्दत" मेनुमा सबै सम्पर्क जानकारी पाउनुहुनेछ।

कहिलेकाहीँ भुक्तानी प्रणालीमा केही समस्याहरू छन्। यस्तो अवस्थामा, रकम या त भुक्तानी विधिमा फिर्ता गरिन्छ वा ढिलाइ भएको खातामा जम्मा गरिन्छ।

के तपाइँ ब्रोकरेज खाता शुल्क लिनुहुन्छ?

यदि कुनै ग्राहकले प्रत्यक्ष खातामा व्यापार गरेको छैन वा/र रकम जम्मा/निकासी गरेको छैन भने, एक $ 10 (दश अमेरिकी डलर वा खाता मुद्रामा यसको बराबर) शुल्क तिनीहरूको खातामा मासिक रूपमा लगाइनेछ। यो नियम गैर-व्यापार नियमहरू र KYC/AML नीतिमा निहित छ।

यदि प्रयोगकर्ता खातामा पर्याप्त रकम छैन भने, निष्क्रियता शुल्कको रकम खाता ब्यालेन्ससँग बराबर हुन्छ। शून्य ब्यालेन्स खातामा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। खातामा पैसा नभएमा कम्पनीलाई ऋण तिर्नुपर्ने छैन ।

प्रयोगकर्ताले १८० दिन भित्र आफ्नो लाइभ खातामा एउटा व्यापार वा गैर-व्यापार कारोबार (कोष जम्मा/निकासी) गरेमा खातामा कुनै सेवा शुल्क लाग्दैन।

निष्क्रियता शुल्कको इतिहास प्रयोगकर्ता खाताको "लेनदेन" खण्डमा उपलब्ध छ।

के तपाइँ जम्मा / निकासी कोष बनाउन को लागी शुल्क लिनुहुन्छ?

होइन, कम्पनीले त्यस्ता आयोगहरूको लागतहरू कभर गर्दछ।

म कसरी बोनस प्राप्त गर्न सक्छु?

बोनस प्राप्त गर्न, तपाईंलाई प्रोमो कोड चाहिन्छ। तपाइँ तपाइँको खाता कोष को लागी यो प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ प्रोमो कोड प्राप्त गर्न धेरै तरिकाहरू छन्:

- यो प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुन सक्छ (निक्षेप ट्याब जाँच गर्नुहोस्)।

- यो ट्रेडर्स वे मा तपाइँको प्रगति को लागी एक पुरस्कार को रूप मा प्राप्त हुन सक्छ।

- साथै, केही प्रोमो कोडहरू दलालहरूको आधिकारिक सोशल मिडिया समूहहरू/समुदायहरूमा उपलब्ध हुन सक्छन्।


बोनस: प्रयोगका सर्तहरू

व्यापारीले गर्ने सबै नाफा उसको/उनको हो। यो कुनै पनि क्षण र कुनै पनि थप शर्त बिना फिर्ता लिन सकिन्छ। तर ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले बोनस कोषहरू आफैं निकाल्न सक्नुहुन्न: यदि तपाईंले निकासी अनुरोध पेश गर्नुभयो भने, तपाईंको बोनसहरू जलाइन्छ।

यदि तपाईंले अतिरिक्त पैसा जम्मा गर्दा बोनस प्रोमो कोड लागू गर्नुभयो भने तपाईंको खातामा बोनस रकम जम्मा हुन्छ।

उदाहरण: उसको खातामा, एक व्यापारीसँग $ 100 (उनको आफ्नै कोष) + $ 30 (बोनस कोष) छ। यदि उसले यस खातामा $ 100 थप्छ र बोनस प्रोमो कोड (+ 30% जम्मा रकममा) लागू गर्छ भने, खाता ब्यालेन्स हुनेछ: $ 200 (आफ्नो पैसा) + $ 60 (बोनस) = $ 260।

प्रोमो कोडहरू र बोनसहरूमा प्रयोगको अद्वितीय सर्तहरू हुन सक्छन् (वैधता अवधि, बोनस रकम)।

कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले बजार सुविधाहरूको लागि भुक्तान गर्न बोनस पैसा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।

मैले रकम झिक्ने रद्द गरेमा मेरो बोनसलाई के हुन्छ?

फिर्ताको अनुरोध गरेपछि, तपाईंले अनुरोध गरिएको रकम तपाईंको खाताबाट डेबिट नभएसम्म आफ्नो कुल ब्यालेन्स प्रयोग गरेर व्यापार जारी राख्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंको अनुरोध प्रशोधन भइरहेको बेला, तपाईंले फिर्ता लिने क्षेत्रमा रहेको अनुरोध रद्द गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गरेर यसलाई रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले यसलाई रद्द गर्नुभयो भने, तपाईंको कोष र बोनस दुवै ठाउँमा रहनेछन् र प्रयोगको लागि उपलब्ध हुनेछन्।

यदि अनुरोध गरिएको रकम र बोनसहरू पहिले नै तपाईंको खाताबाट डेबिट भइसकेका छन् भने, तपाईंले अझै पनि आफ्नो निकासी अनुरोध रद्द गर्न र आफ्नो बोनसहरू पुन: प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूलाई सहयोगको लागि सोध्नुहोस्।
Thank you for rating.